Antická mytologie na stavbách LVA

Přednáška
Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka
„Antická mytologie na stavbách LVA“
Přednáška o reliéfní výzdobě loveckých a jiných saletů v LVA.
26.11.2019 v 18:00
Jízdárny Lednice – Přednáškový sál – vstup z Loveckého nádvoří (od zámku)