Přednáška – Zaniklé cihelny okresu Břeclav II.

(Lednice, Bulhary, Drnholec, Dolní Dunajovice, Vlasatice)

Historie vybraných cihelen v dané obci, přičemž nebudou chybět dobové fotografie, plány a hlavně samotné cihly s kolky výrobců.

Čtvrtek 15. 2. 2018 v 18:00 hodin, Bc. Daniel Lyčka

Přednášková místnost Multifunkčního centra vchod z Loveckého nádvoří zámku, 1. patro.

Vstupné 20,- Kč