Přednáška – Zaniklé cihelny okresu Břeclav I.

(Valtice, Úvaly, Mikulov, Pohořelice, Loděnice)

Řeč bude o historii vybraných cihelen v dané obci, přičemž nebudou chybět dobové fotografie, plány a hlavně samotné cihly s kolky výrobců.

Čtvrtek 25. 1. 2018 v 18:00 hodin, Bc. Daniel Lyčka

Přednášková místnost Multifunkčního centra vchod z Loveckého nádvoří zámku, 1. patro.

Vstupné 20,- Kč