Výstava – Zahrada Evropy

plakat Zahrada Evropy

Výstava map a plánů – Zahrada Evropy

Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeum jsou vystaveny historické mapy a plány oblastí Lednicko-valtického areálu, Třeboňska, Hlubocka a Českého Krumlova. Vystavené archivní materiály pod souhrnným názvem Zahrada Evropytištěné i digitální – jsou ukázkou historického mapování a jednotlivých fází krajinářského vývoje.

Technické výkresy popisují například nejen varianty úprav zámku v Lednici, ale i zámečku Pohansko a dalších staveb. Většina materiálů byla digitalizována ze sbírek Moravského zemského archivu v Brně a Státního oblastního archivu v Třeboni.

Zejména v oblasti Lednice, Valtic a Břeclavi se jedná o nejrozsáhlejší zpracování mapových podkladů, které jsou v takovém rozsahu poprvé přístupné veřejnosti.

Výstava je součástí prohlídkového okruhu Zámeckých jízdáren v Lednici a je přístupna do konce dubna 2018 každý den v čase 10-16 hod.

Výstava Národního zemědělského muzea, s. p. o., je jedním z mnoha výstupů projektu Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (identifikační kód DF13P01OVV001).